Passa al contingut principal

Les propostes educatives a l'escola

 

El nostre projecte de PORTES OBERTES neix a Cobi durant el curs 2015-2016 per donar resposta a les necessitats individuals de tots els infants de l'escola. És un projecte viu, dinàmic, adaptable a les circumstàncies de cada curs i que, contínuament, es va transformant i enriquint gràcies a una metodologia activa.


Com funciona el projecte de PORTES OBERTES?
• Les portes s'obren durant el curs de manera gradual. Al començament de curs, durant el procés de familiarització, la lliure circulació només es dona al jardí, ja que es prioritza que els infants coneguin la seva estança i estableixin un bon vincle de confiança amb la seva tutora i, alhora, els oferim l'opció de poder gaudir d'un espai a l'aire lliure si ho necessiten.
• Cap a l'octubre, quan considerem que els infants ja se senten prou segurs en el mateix espai de referència, amb la seva mestra i els veiem prou adaptats, s'obren també les portes que comuniquen les estances.
• Aquesta lliure circulació funciona als matins, des de l'hora d'entrada fins al moment del dinar, que és quan es tanquen les portes i els infants duen a terme les seves rutines a les seves estances i amb els adults de referència.
• Cal diferenciar el funcionament de les estances de grans de les de caminants. Els més grans de l'escola obren les portes comunicatives de les 4 estances des de primers d'octubre, mentre que les estances de caminants ho fan només amb la contigua i amb més calma. A mesura que passen les setmanes és quan ja comencen a obrir-ho tot.


• Obrir portes implica a l'equip mantenir una coherència en la pràctica educativa, prendre decisions, tenir cura de la seguretat física i emocional de tots els infants, transmetre els mateixos missatges... Esdevé una corresponsabilitat per a totes i tots.
• Els adults acompanyen posant paraules al que succeeix, provocant noves experiències i afavorint les relacions entre iguals, i els infants són observats i acompanyats des de diferents mirades.
• A cada estança dels grups de grans trobem definides diferents temàtiques amb espais i materials que eduquen i proposen: l'espai de joc simbòlic, l'espai d'experimentació i material inespecífic, l'espai artístic amb llenguatge plàstic, musical i verbal..., i l'espai exterior.
• A les estances de caminants, en canvi, els materials són més semblants, però les propostes que s'ofereixen de manera diària van variant, per tant, els infants també es mouen segons allò que desperta el seu interès.


Per què decidim dur a terme un projecte com aquest?


• Els infants poden escollir de manera lliure i natural l'espai de joc on volen anar. Partim de la base que tenen una curiositat innata que els porta a moure's, descobrir, tocar, explorar i experimentar amb tot el que els envolta.
• Es multipliquen les propostes de joc. L'oferta és més rica i variada, atenent millor a les necessitats evolutives de cada infant.• S'afavoreix un clima distès i de relacions, de diversitat, en el que els infants de totes les estances es poden conèixer, poden compartir vivències, materials, espais,...
• L'infant té més capacitat d'autonomia en el joc i, per tant, s'afavoreix el joc més individualitzat i en petit grup.
• La mestra es converteix en una observadora, acompanyant del joc i l'aprenentatge de l'infant.
• Les arribades dels infants a l'escola al matí esdevenen més tranquil·les. Els infants van entrant i es van incorporant al joc de forma natural i relaxada.


• Les famílies que ho volen poden quedar-s'hi a explicar contes, a jugar.... Aquesta entrada flexible afavoreix la relació entre infants i adults de referència, ajuda al fet que les entrades siguin més graonades i que es pugui atendre a cada infant que arriba d'una manera individual, tranquil·la i de qualitat.

 

Nuestro proyecto de PUERTAS ABIERTAS nace en Cobi durante el curso 2015-2016 para dar respuesta a las necesidades individuales de todos los infantes de la escuela. Es un proyecto vivo, dinámico, adaptable a las circunstancias de cada curso y que, continuamente, se va transformando y enriqueciendo gracias a una metodología activa.

¿Cómo funciona el proyecto de PUERTAS ABIERTAS?

• Las puertas se abren durante el curso de manera gradual. A comienzos de curso, durante el proceso de familiarización, la libre circulación solo se da al jardín, puesto que se prioriza que los infantes conozcan su aposento y establezcan un buen vínculo de confianza con su tutora y, a la vez, les ofrecemos la opción de poder disfrutar de un espacio al aire libre si lo necesitan.


• Hacia octubre, cuando consideramos que los infantes ya se sienten bastante seguros en el mismo espacio de referencia, con su maestra y los vemos bastante adaptados, se abren también las puertas que comunican los aposentos.
• Esta libre circulación funciona por las mañanas, desde la hora de entrada hasta el momento de la comida, que es cuando se cierran las puertas y los infantes llevan a cabo sus rutinas a sus aposentos y con los adultos de referencia.
• Hay que diferenciar el funcionamiento de los aposentos de grans de las de caminants. Los más grans de la escuela abren las puertas comunicativas de los 4 aposentos desde primeros de octubre, mientras que los aposentos de caminants lo hacen solo con la contigua y con más calma. A medida que pasan las semanas es cuando ya empiezan a abrirlo todo.
• Abrir puertas implica al equipo mantener una coherencia en la práctica educativa, tomar decisiones, tener cura de la seguridad física y emocional de todos los infantes, transmitir los mismos mensajes... Acontece una corresponsabilidad para todas y todos.
• Los adultos acompañan poniendo palabras al que sucede, provocando nuevas experiencias y favoreciendo las relaciones entre iguales, y los infantes son observados y acompañados desde diferentes miradas.
• A cada aposento de los grupos de grandes encontramos definidas diferentes temáticas con espacios y materiales que educan y proponen: el espacio de juego simbólico, el espacio de experimentación y material inespecífico, el espacio artístico con lenguaje plástico, musical y verbal..., y el espacio exterior.


• A los aposentos de caminants, en cambio, los materiales son más semblantes, pero las propuestas que se ofrecen de manera diaria van variante, por lo tanto, los niños también se mueven según aquello que despierta su interés.

¿Por qué decidimos llevar a cabo un proyecto como este?

• Los infantes pueden escoger de manera libre y natural el espacio de juego donde quieren ir. Partimos de la base que tienen una curiosidad innata que los lleva a moverse, descubrir, tocar, explorar y experimentar con todo el que los rodea.
• Se multiplican las propuestas de juego. La oferta es más rica y variada, atendiendo mejor a las necesidades evolutivas de cada infante.


• Se favorece un clima distendido y de relaciones, de diversidad, en el que los infantes  de todos los aposentos se pueden conocer, pueden compartir vivencias, materiales, espacios, ...
• El infante tiene más capacidad de autonomía en el juego y, por lo tanto, se favorece el juego más individualizado y en pequeño grupo.
• La maestra se convierte en una observadora, acompañante del juego y el aprendizaje del infante.
• Las llegadas de los niños en la escuela por la mañana acontecen más tranquilas. Los infantes i sus familias van entrando y se van incorporando al juego de forma natural y relajada.
• Las familias que lo quieren pueden quedarse a explicar cuentos, a jugar... Esta entrada flexible favorece la relación entre pequeños y adultos de referencia, ayuda al hecho que las entradas sean más escalonadas y que se pueda atender a cada infante que llega de una manera individual, tranquila y de calidad.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PREINSCRIPCIO I MATRICULA A LES ESCOLES BRESSOL DE BARCELONA

Un passeig per l'escola: EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU AMB IMATGES

L' EBM   Cobi  forma part de la Xarxa d'Escoles Bressols Municipals de Barcelona i està situada al barri de la Vil·la Olímpica, al districte de Sant Martí. Va ser inaugurada l'octubre de 2011. L'escola consta de nou estances situades en planta baixa que es comuniquen entre elles i cadascuna ofereix sortida directa al jardí i a una gran sala d'usos múltiples que anomenem  SUM . A  Cobi  entenem l'escola bressol com un espai educatiu on tots els seus integrants aprenem a viure i a conviure junts. Pensem que ha de ser un lloc en el qual, partint dels drets i de les necessitats dels infants, creient en les seves capacitats i actuant en conseqüència, es promoguin els valors de la vida quotidiana, de la convivència i del respecte. EN AQUEST VÍDEO US OBRIM LES PORTES DE L'ESCOLA :   El nostre projecte educatiu té com a principal protagonista l'infant. Creiem que els infants són éssers capaços i competents, amb diferents nivells de desenvol

"ELS PATIS DE BRESSOL OBERTS AL BARRI"

   Benvolgudes famílies Us fem saber que a partir del gener el jardí de l'escola formarà part del projecte de ciutat "ELS PATIS DE BRESSOL OBERTS AL BARRI"   ********* Queridas familias Os hacemos saber que a partir del 23 de abril el jardín de la escuela formará parte del proyecto de ciudad "LOS PATIOS DE CUNA ABIERTOS AL BARRIO" Sereu molt benvingudes!!!!!