Passa al contingut principal

La música a l'escola: la setmana de la música

Durant les edats primerenques, la música esdevé un element de gran importància en el desenvolupament global de l’infant. Afavoreix l’evolució de les competències socials i cognitives, al temps que ajuda al desenvolupament de les capacitats físiques i intel·lectuals; estimula la comunicació emocional i sensorial; beneficia l’adquisició del llenguatge i l’aprenentatge de la lectura; reforça el vincle afectiu adult-infant i un llarg etcètera.

Cal, però, estimular les capacitats musicals mitjançant un entorn sonor ric i variat, per tant, hem de vetllar per la qualitat d’aquesta nutrició musical, procurant a l’infant un ambient musical ric, guiant-lo i acompanyant-lo en aquesta descoberta. L’adult també és l’encarregat de proporcionar un ampli ventall d’estímuls diversos, oferint gran varietat de modes i mètriques, sense exigir ni esperar cap resposta musical immediata, sinó simplement encoratjant-los a absorbir, a estar presents, a “sentir” lliurement.

La música pels infants és un dels principals mitjans expressius i de comunicació, però més encara és una forma de vincle amb els altres. 

El component emocional és primordial per l’aprenentatge de l’infant, i per això cal que se senti segur i acompanyant al llarg de la proposta, en un clima de confiança i gaudi compartit. Per això, l’adult ha d’adquirir un compromís i un rol actiu al llarg de les sessions; creant un clima màgic en què l’infant pugui focalitzar-se plenament en allò musical, en una atmosfera de gran comunicació a través dels sons, el cant, el ritme i el moviment.

Escoltar la música d’un infant és estar en sintonia amb els sons, ritmes i melodies. És compartir i gaudir d’una vivència mútuament gratificant; és dialogar i sobretot deixar que l’infant pugui experimentar, explorar i conèixer a través d’iniciatives pròpies que afavoreixen l’aprenentatge basat en les emocions.  

 

****************************************

Durante las edades tempranas, la música acontece un elemento de gran importancia en el desarrollo global del niño. Favorece la evolución de las competencias sociales y cognitivas, al tiempo que ayuda al desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales; estimula la comunicación emocional y sensorial; beneficia la adquisición del lenguaje y el aprendizaje de la lectura; refuerza el vínculo afectivo adulto-niño y un largo etcétera.

Hace falta estimular las capacidades musicales mediante un entorno sonoro rico y variado, por lo tanto, tenemos que velar por la calidad de esta nutrición musical, procurando al niño un ambiente musical rico, guiándolo y acompañándolo en este descubrimiento. El adulto también es el encargado de proporcionar un amplio abanico de estímulos diversos, ofreciendo gran variedad de modas y métricas, sin exigir ni esperar ninguna respuesta musical inmediata, sino simplemente alentándolos a absorber, a estar presentes, a “sentir” libremente.

La música para los niños es uno de los principales medios expresivos y de comunicación, pero más todavía es una forma de vínculo con los otros.

El componente emocional es primordial por el aprendizaje del niño, y por eso hace falta que se sienta seguro y acompañado a lo largo de la propuesta, inmerso en un clima de confianza y goce compartido. Por eso, el adulto tiene que adquirir un compromiso y un rol activo a lo largo de las sesiones; creando un clima mágico en que el niño pueda focalizarse plenamente en aquello musical, en una atmósfera de gran comunicación a través de los sonidos, el canto, el ritmo y el movimiento.

Escuchar la música de un niño es estar en sintonía con los sonidos, ritmos y melodías. Es compartir y disfrutar de una vivencia mutuamente gratificante; es dialogar y sobre todo dejar que el niño pueda experimentar, explorar y conocer a través de iniciativas propias que favorecen el aprendizaje basado en las emociones.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PREINSCRIPCIO I MATRICULA A LES ESCOLES BRESSOL DE BARCELONA

Un passeig per l'escola: EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU AMB IMATGES

L' EBM   Cobi  forma part de la Xarxa d'Escoles Bressols Municipals de Barcelona i està situada al barri de la Vil·la Olímpica, al districte de Sant Martí. Va ser inaugurada l'octubre de 2011. L'escola consta de nou estances situades en planta baixa que es comuniquen entre elles i cadascuna ofereix sortida directa al jardí i a una gran sala d'usos múltiples que anomenem  SUM . A  Cobi  entenem l'escola bressol com un espai educatiu on tots els seus integrants aprenem a viure i a conviure junts. Pensem que ha de ser un lloc en el qual, partint dels drets i de les necessitats dels infants, creient en les seves capacitats i actuant en conseqüència, es promoguin els valors de la vida quotidiana, de la convivència i del respecte. EN AQUEST VÍDEO US OBRIM LES PORTES DE L'ESCOLA :   El nostre projecte educatiu té com a principal protagonista l'infant. Creiem que els infants són éssers capaços i competents, amb diferents nivells de desenvol

"ELS PATIS DE BRESSOL OBERTS AL BARRI"

   Benvolgudes famílies Us fem saber que a partir del gener el jardí de l'escola formarà part del projecte de ciutat "ELS PATIS DE BRESSOL OBERTS AL BARRI"   ********* Queridas familias Os hacemos saber que a partir del 23 de abril el jardín de la escuela formará parte del proyecto de ciudad "LOS PATIOS DE CUNA ABIERTOS AL BARRIO" Sereu molt benvingudes!!!!!